فرآیند اجراء  موتور خانه

پس از اتمام عملیات سازه و معماری در بخش موتورخانه مهندسین ما با حضور در محل شرایط وضع موجود و اجرا تاسیسات داخلی موتورخانه را بررسی کرده و با برداشت ابعاد و اندازه و عوارض  هندسی داخل فضای موتورخانه ظرف مدت کوتاهی مدل سه بعدی سازه، معماری، لوله کشی برقی و مکانیکی را با استفاده از نرم افزار رویت ترسیم …

انواع عایقکاری حرارتی

بطور کلی در عایقکاری حرارتی تاسیسات مکانیکی ساختمان با چهار نوع عایق سرو کار داریم. نوع اول عایق پشم شیشه بوده که از ذوب شیشه و تبدیل آن به الیاف ریز تولید می شود.  با توجه دمای سطح خارجی لوله و کانال ضخامت مشخصی از پشم شیشه انتخال می گردد. بدلیل ضعف این عایق در برابر رطوبت، این عایق توسط …