لوله های سیستم تهویه مطبوع

بطور کلی لوله های مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع به دو بخش تقسیم می شوند. لوله های جریان دهنده مبرد و لوله های جریان دهنده آب. در این برای انتقال و گردش مبرد ها از لوله های مسی استفاده می شود که کمترین میزان خوردگی و عوارضات شیمیایی را با اکثر مبرد ها داراست. بنابراین از این لوله در …