طراحی 

کلیه خدمات طراحی و محاسبات در ترمودان برای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی براساس استاندارد های روز دنیا نظیر آخرین نسخ استاندارد AHRAE، CAPTOLINE, SMACNA و همچنین نشریات سازمان مدیریت انجام می شود. در شروع این پروسه پیشنیاز ها، کاربری سیستم و الزامات مد نظر کارفرما اخذ و بر اساس آن پیش نویس اولیه طراحی شامل پروپوزال طرح تهیه می گردد. پس از این مرحله با برگزاری جلسات هماهنگی میان دیسیپلین های معماری برق و مکانیک نسبت به تعیین محل دقیق داکت های تاسیساتی، برآورد اولیه ارتفاع سقف کاذب و مساحت مورد نیاز فضای تاسیساتی در موتورخانه و بام پروژه هماهنگی می گردد. در آخر با حل و فصل و تایید موارد مطروحه، نقشه های فاز دو تاسیساتی بر اساس آخرین پلان معماری ترسیم و همچنین دفترچه محاسبات تاسیسات مجموعه تهیه می گردد. این بخش از طراحی کاملا منطبق با نیازمندی های اجرا بوده و بر اساس آن می توان نسبت به تهیه اقلام و مصالح مورد نیاز اقدام نمود. در ادامه با توجه به نیاز کارفرما و دقت مورد نیاز ساخت و در جهت صرفه جویی در زمان و هزینه می توان نقشه دو بعدی را بصورت سه بعدی در نرم افزار مدیریت ساخت REVIT مدل سازی کرد. این امر علاوه بر تعیین دقیق لیست متریال موردنیاز ساخت، در مورد طرح نهایی پیشبینی های زمانی و مالی را انجام می دهد. بدین صورت که کارفرما از توالی موارد اجرایی، ظاهر نمای تمام شده کار و همچنین فواصل و اندازه های قابل ملموس فضا های معماری مطلع می گردد. همچنین با تهیه چیدمان تاسیسات عبوری بالای سقف کاذب می توان علاوه بر رفع تداخلات اجرایی، میزان ارتفاع مورد نیاز بالای سقف کاذب را حداقل سازی نمود.