انواع عایقکاری حرارتی

بطور کلی در عایقکاری حرارتی تاسیسات مکانیکی ساختمان با چهار نوع عایق سرو کار داریم. نوع اول عایق پشم شیشه بوده که از ذوب شیشه و تبدیل آن به الیاف ریز تولید می شود.  با توجه دمای سطح خارجی لوله و کانال ضخامت مشخصی از پشم شیشه انتخال می گردد. بدلیل ضعف این عایق در برابر رطوبت، این عایق توسط …