بیم، مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیم (BIM ) مخفف  Building Information Modeling می باشد که به مفهوم مدل سازی و تهیه اسناد ساختمانی به صورت یکپارچه و با استفاده از یک سیستم واحد می باشد . بیم یک انقلاب بزرگ در طراحی ، ترسیم و مدل سازی و اجرای پروژه های ساختمانی ایجاد کرده و نتایج بسیار سودمندی را به همراه داشته است. تفکر بیم BIM قریب به ۱۰۰ سال در کشورهای توسعه یافته به عنوان قابل اطمینان ترین شیوه برنامه ریزی پروژه های ساخت و ساز محسوب شده و طبق آمار اعلام شده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد در هزینه پروژه های ساختمانی صرفه جویی کرده است. در مدلسازی به شیوه بیم BIM به جای استفاده از شیوه های ترسیمی CAD که مبتنی بر ترسیم نقشه های اجرایی پروژه به صورت مجزا بوده ، از یک نقشه واحد برای مدل سازی و تولید اسناد پروژه های ساختمانی استفاده می شود.  دلایل استفاده از سیستم BIM در پروژه های ساختمانی  می توان  به موارد زیر اشاره کرد:

 
  • امکان اجرا ساختمان بصورت پیش ساخته(Precast)
  •  
  • کاهش خطاهای ناخواسته اجرایی(Clash Detecting)
  •  
  • افزایش کیفیت ساخت ساختمان(Construction Quality)
  •  
  • کاهش هزینه های ساخت و ساز(Construction Cost)
  •  
  • کاهش زمان طراحی و اجرا ساختمان(Decrease Time)
  •