فرآیند اجراء  موتور خانه

پس از اتمام عملیات سازه و معماری در بخش موتورخانه مهندسین ما با حضور در محل شرایط وضع موجود و اجرا تاسیسات داخلی موتورخانه را بررسی کرده و با برداشت ابعاد و اندازه و عوارض  هندسی داخل فضای موتورخانه ظرف مدت کوتاهی مدل سه بعدی سازه، معماری، لوله کشی برقی و مکانیکی را با استفاده از نرم افزار رویت ترسیم می نمایند. این نقشه سه بعدی مشخصا جهت مسیر یابی لوله کشی برق و مکانیک و چیدمان تجهیزات با ابعاد واقعی مدل سازی می شود. تکنیسین های لوله کشی و جوشکاری با استفاده از نقشه سه بعدی تهیه شده، جایدهی تجهیزات را انجام و سپس اقدام به نصب پمپ ها و بوسترپمپ ها بر روی شاسی خود می نمایند. در مرحله بعدی با ساپورت گذاری زیر سقف عملیات لوله کشی انجام می گیرد. پس از نصب شیرآلات، فلنج ها و لوله و اتصالات به تجهیزات وسائل کنترلی و لوله های دودکش انجام می شود. پس از اتمام عملیات اجرا تاسیسات مکانیکی، فرآیند لوله کشی و سینی کشی و کابل کشی برقی موتورخانه انجام می شود. با تکمیل فرآیند اجرا تاسیسات موتورخانه نسبت به آبگیری و راه اندازی از سیستم تاسیسات اقدام می نماییم.