مدلسازی سه بعدی

در واحد مدلسازی ترمودان کلیه تاسیسات پروژه های اجرایی توسط نرم افزار REVIT بصورت سه بعدی مدل شده و با رفع تداخلات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی با سازه و معماری، لیست دقیق مصالح مورد نیاز اجرا (MTO) را تهیه و جهت خرید به کارفرما ارائه می دهد. این مدل سازی شامل کلیه دیسیپلین های سازه، معماری، مکانیک و برق بوده و بهترین روش برای تشریح دیتیل اجرایی مد نظر طراح به واحد اجرا می باشد.  

ببیم (BIM ) مخفف  Building Information Modelingمی باشد که به مفهوم مدل سازی و تهیه اسناد ساختمانی به صورت یکپارچه و با استفاده از یک سیستم واحد می باشد . بیم یک انقلاب بزرگ در طراحی ، ترسیم و مدل سازی و اجرای پروژه های ساختمانی ایجاد کرده و نتایج بسیار سودمندی را به همراه داشته است. تفکر بیم BIM قریب به ۱۰۰ سال در کشورهای توسعه یافته به عنوان قابل اطمینان ترین شیوه برنامه ریزی پروژه های ساخت و ساز محسوب شده و طبق آمار اعلام شده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد در هزینه پروژه های ساختمانی صرفه جویی کرده است. در مدلسازی به شیوه بیم BIM به جای استفاده از شیوه های ترسیمی CAD که مبتنی بر ترسیم نقشه های اجرایی پروژه به صورت مجزا بوده ، از یک نقشه واحد برای مدل سازی و تولید اسناد پروژه های ساختمانی استفاده می شود. 

 

خدمات قابل ارائه به کمک بیم به شرح زیر می باشد :

پیاده سازی بیم در دفاتر طراحی و دفاتر فنی ساخت و اجرای پروژه

آموزش عمومی به تیم های طراحی و اجرای پروژه

پیاده سازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز بیم مانند …Navisworks Revit,

پشتیبانی روزانه پروژه های ساختمانی

پیاده سازی سیستم یکپارچه دفتر فنی و کارگاه ساخت

تهیه و تبیین استراتژی مدلسازی پروژه با رویکرد بیم

تهیه آرشیو اسناد ، مدارک ، آبجکت و فمیلی های مورد نیاز مدل سازی پروژه

به روز رسانی و آپدیت سیستم های پیاده سازی شده قدیمی بیم

ارائه لیست تجهیزات، اتصالات و مواد مصرفی

تهیه برنامه زمان بندی پروژه

ارائه طرح های گرافیکی از پروژه