تنوع در مهندسی، ظرافت در اجرا

ترمودان کلیه مسئولیت های طراحی، نظارت و اجرا تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه های مسکونی اداری و تجاری و صنعتی را بر عهده می گیرد. همچنین این مجموعه با اشراف کامل نسبت به سیستم های کنترل تهویه مطبوع و خانه هوشمند تجربه دل انگیزی از هوشمند سازی سیستم های مورد استفاده را برای شما فراهم می سازد. از طرف دیگر با توجه به رسالت ویژه این مجموعه در کمک به توسعه هرچه بیشتر سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در کشور، آمادگی دارد تا کلیه پروژه های تاسیساتی خود را بر بستر این سیستم و همراه با مدلسازی سه بعدی انجام دهد. در آخر شایان ذکر است که این مجموعه توانایی تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز انواع پروژه های ساختمانی را نیز دارد.
مدیریت زمان

مهم ترین هدف ترمودان پیشبرد با کیفیت پروژه در کمترین زمان

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی مهندسی از ابتدا تا انتها پروژه

دانش مهندسی متنوع

کنار هم قرارگیری متخصصین در حوزه های گوناگون مهندسی