تاسیسات الکتریکی

این تاسیسات شامل کلیه تجهیزات و اداوات و رساننده هایی می شود که به رساندن انرژی الکتریکی از منبع به مصرف کننده ها و یا رساندن اطلاعات، صوت و غیره منجر می شود. بطور کلی اجزای سیستم شامل منبع تولید برق(شبکه سراسری و یا ژنراتور) سیم و کابل به عنوان رساننده این انرژی در فواصل مختلف و در آخر مصرف کننده این انرژی می باشد. در این بین وظیفه ما طراحی و اجرا سیستم براساس نیاز های اجرایی پروژه می باشد. مهندسین ما با بررسی نقشه های معماری نسبت به طراحی سیستم های جریان ضعیف و فشار ضعیف و اطلاع رسانی اقدام می نمایند. این سیستم ها شامل سیستم های روشنایی، پریز، برق اضطراری، UPS، دوربین، شبکه، سیستم صوتی، سیستم اعلام حریق، برق رسانی به تجهیزات تهویه مطبوع و موتورخانه، تابلو برق و اتاق برق مرکزی سیستم ارتینگ و …. می باشد.  مهم ترین بخش کار در این تاسیسات زیر ساخت عبوری نصب سیم و کابل بوده که از طریق سینی های کابل و لوله برق این مهم به انجام می رسد.تاسیسات الکتریکی به نوعی یکی از مهم ترین اجزا ساختمان بوده که با عدم  طراحی بهینه و مناسب، این جز به نقطه ضعف ساختمان تبدیل می شود. از این رو لازم است تا طراح با آگاهی نسبت به میزان مصرف برق ساختمان و محل های مصرف سیستم را به بهترین شکل طراحی کرده و پیمانکار نیز به نوبه خود نسبت به اجرای صحیح این تاسیسات اقدام نماید.